. عکاسی و مستند سازی

عکاسی و مستند سازی تهیه مجموعه ای از اسناد و مدارک است که سیر تکوین و تکامل یک فعالیت یا پروژه را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی نشان خواهد داد. شاید وقتی از بین منظره ها و صحنه های فوق العاده عبور می کنیم دوربینمان را درون اتاق جا گذاشته باشیم. شاید هم خیلی سهل انگارانه عکاسی کنیم و وقتی متوجه شویم می توانسته ایم بهتر عکاسی کنیم که در خانه به مرور عکس ها می پردازیم. هنر عکاسی که برخی آن را به عنوان فن و یا حرفه نیز می شناسند یکی از لذت بخش ترین هنر ها به شمار می رود. در عصر کنونی که ما در آن زندگی می کنیم، کمتر کسی می تواند اداعا کند که در خانواده خود کسی تا به حال عکسی نگرفته است. تیم عکاسی و مستند سازی نماگرافیک با استفاده از تجهیزات پیشرفته نور پردازی و عکاسی و سوابق گوناگون در ساخت مستند های ماندگار در صدا و سیما تلاش می کند تا امکان ثبت تصویری دقیق و با کیفیت را به واقعیت نزدیک کند …

سایت در حال بروز رسانی است بزودی این بخش اضافه خواهد شد …