. مدلینگ و انیمیشن

جزئیاتی در مدلینگ محصول وجود دارد که به سختی میتوان آن را توسط عکاسی نمایش داد. از جمله ویژگی های مدلینگ سه بعدی، نورپردازی و فضاسازی هایی است که در تایم کوتاهی میتوان توسط اجرا کننده به کار فرما نمایش داد.برای ساخت و مدلینگ یک محصول و فضاسازی آن در ابتدا باید از یک قوه تخیل بسیار بالا برخوردار بود، زیرا فاکتور اساسی برای موفق شدن در مدلینگ تخیل پردازی در دنیای مجازی است. در مرحله بعد باید از تمامی حالات و خواص مواد از جمله چگونگی حالت انعکاس یا تصویر بر روی آن جسم مورد نظر یا چگونگی مراحل ذوب آن جسم در دماهای مختلف جهت دادن حالت واقعی تر به جسم آشنا بود.مدل سازی سه بعدی یکی از بخش های مهم هر پروژه سه بعدی است. معمولاً از ما درخواست می شود که برای شرکت های مختلف و پروژه های مختلفی خدمات مدل سازی سه بعدی ارائه دهیم…